BESC/BIETC African Cargo Electronic Tracking Order - China Regional issuing Agency
 
ECTN/BESC/CNCA/BIETC/FERI SAMPLE

ANGOLA CNCA

BENIN ECTN

CAMEROON ECTN

CONGO ECTN

COTE DIVOIRE BSC

D.R CONGO FERI

DJIBOUTI CTN

GABON BIETC

GUINEA ECTN

LIBERIA ENS

SENEGAL BESC

SIERRA LEONE ENS

Email:
dafeiop8@126.com    speedvoyage@126.com
Tel:
020-83700045    0086-15602399408
Address:
Room 1021-1023 No.1-2 Huangtian Street Lujing Road Yuexiu District of Guangzhou China
Links: International shipping network     Shipping online    Shipping Information     China COsco Shipping News Center
粤ICP备19067881号-2    DAFEI INTERNATIONAL LIMITED    copyright 2023
QQ
Tel:13760884998
QQ
Tel:15602399408
QQ
Tel:13824475933
QQ
Tel:13450250498